snrg.net
当前位置:首页 >> 4,7,8,9算24点怎么算? >>

4,7,8,9算24点怎么算?

1: 4 × (7 + 8 - 9) 2: 4 × ((7 + 8) - 9) 3: 4 × (7 + (8 - 9)) 4: 4 × (7 - 9 + 8) 5: 4 × ((7 - 9) + 8) 6: 4 × (7 - (9 - 8)) 7: 4 × (8 + 7 - 9) 8: 4 × ((8 + 7) - 9) 9: 4 × (8 + (7 - 9)) 10: (4 + 8) × (9 - 7) 11: 4 × (8 - 9 + 7) 12...

8×(9-7)+8=24

解法如下: (1)(7+9)×2-8=24 (2)(9+7)×2-8=24 (3)2×(7+9)-8=24 (4)2×(9+7)-8=24

8 ÷ 4 x 7 +10 = 24 你好,这是百度“ 知道专家部特约专家”的回答,有什么不明白的地方可以追问,满意请采纳

7,8,9,10算24方法:8 × (9 ÷ (10 - 7)) = 24。 还可以通过8 × 9 ÷(10 - 7) ;(8 × 9) ÷ (10 - 7);(8 ÷ (10 - 7)) × 9算出。 24点是4个数通过四则运算、括号得到24的一种数学游戏,可以考验人的智力和数学敏感性。经计算机准确计算,一副牌(...

1. ﹙9+7﹚× 6 ÷ 4 2. ﹙9+7﹚÷ 4 × 6 3. ﹙7+9﹚÷﹙4 ÷ 6﹚

1: 8 × (9 ÷ (10 - 7)) 2: 8 × 9 ÷(10 - 7) 3: (8 × 9) ÷ (10 - 7) 4: (8 ÷ (10 - 7)) × 9 5: 8 ÷ (10 - 7) × 9 6: 8 ÷ ((10 - 7) ÷ 9) 7: 9 × (8 ÷ (10 - 7)) 8: 9 × 8 ÷(10 - 7) 9: (9 × 8) ÷ (10 - 7) 扩展资料: 技巧: 1、利用3×8=24、4×6=...

(2*(7+9))-8 (2*(9+7))-8 ((7+9)*2)-8 ((9+7)*2)-8

2 7 8 9算24点的答案如下: 1、(2 × (7 + 9)) - 8 2、2 × (7 + 9) - 8 3、(2 × (9 + 7)) - 8 4、 2 × (9 + 7) - 8 5、(7 + 9) × 2 - 8 6、((7 + 9) × 2) - 8 7、(9 + 7) × 2 - 8 8、((9 + 7) × 2) - 8 扩展资料 24点的游戏技巧 1、利用3×8=24、4...

其实就这个 6 × (7 + 9) ÷ 4 其他的都是重复的 但如果一定要按6,7,4,9的顺序 是没有的

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.snrg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com