snrg.net
当前位置:首页 >> 用C语言编写一个求两个数最大值的函数,在主函数输... >>

用C语言编写一个求两个数最大值的函数,在主函数输...

比较两个数的大小可以使用三目运算符:?: 三目运算符:?:; 其含义是: 先求表达式1的值, 如果为真, 则执行表达式2,并返回表达式2的结果 ; 如果表达式1的值为假, 则执行表达式3 ,并返回表达式3的结果。 参考代码: #include int main(){ int a...

int max(int a, int b){return a>b?a:b;}int main(){ int a,b,c; scanf("%d%d",&a,&b,&c); printf("%d\n", max(max(a,b),c)); return 0;}

//#include "stdafx.h"//vc++6.0加上这一行. #include "stdio.h" int mymax(int a,int b){ return a>b ? a : b; } int main(void){ int a,b; printf("Input 2 integers...\n"); scanf("%d%d",&a,&b); printf("The max-num is %d\n",mymax(a,b));...

#include int max(int a,int b){return a>b?a:b;}int min(int a,int b){return amax(b,c)?max(a,b):max(b,c),min(a,b)

参考程序如下: #include#includeint max3num(int a,int b,int c);int max(int a,int b);int main() {int a,b,c,maxNumber;printf("Please input 3 numbers:");scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);maxNumber=max3num(a,b,c);printf("The MAX number is:...

#include int mymax(int a,int b,int c){ if(a>b && a>c) return a; else if(b>a && b>c) return b; else return c;}int main(void){ int a,b,c,d,e; printf("Input 5 integers...\n"); scanf("%d%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d,&e); printf("The MAX is...

1, int i,j,k; if(i>j&i>k); else if(j>k) i=j; else i=k; printf("%d",i);

第一种int max2(int a, int b){ return a>b?a:b;}int max3(int a, int b, int c){ return max2(a, max2(b, c));}第二种int max3(int a, int b, int c){ int max = a; if(max < b) max = b; if(max < c) max = c; return max;}

#include int add(int a, int b){ return a + b;}int main(){ int a, b; while(scanf("%d%d", &a, &b) != EOF) printf("%d + %d = %d", a, b, add(a,d)); return 0;}

用函数指针就可以实现,你百度一下函数指针就可以了!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.snrg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com