snrg.net
当前位置:首页 >> 五年级复杂解方程20道 >>

五年级复杂解方程20道

五年级复杂方程20道有答案(0.5+x)+x=9.8÷2 2(x+x+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5x+x x-0.8x=6 12x-8x=4.8 7.5*2x=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x =1.3 X+8.3=10.7 15x =3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=2718(x-2)=270 12x=300-4x 7x+5

解:设x小时后两车相距441千米 (48+50)x=540-441 (还没有相遇) 98x=99 x=99/98 (48+50)x=540+441 (相遇后继续行,然后再相距441千米) 98x=941 x=941/98

你好,很高兴能帮你解决问题!4x=4,x=14x=8,x=24x=12,x=34x=16,x=44x=20,x=54x=24,x=64x=28,x=74x=32,x=84x=36,x=94x=40,x=104x=44,x=114x=48,x=124x=52,x=134x=56,x=144x=60,x=154x=64,x=164x=68,x=174x=72,x=184x=76,x=194x=80,x=20 希望能帮到你!

x+25=36 x+4.2=7.8 72+x=108 x-46=105 x-19.7=2.4 x-12=21 x-7.7=2.85 5x-3x=68 320=45+6x x-0.6x=8 52-2x=15 3x+9=12 18(x-2)=27 12x=320+4x 5.37+x=7.47 15/3x=51.8+2x=6 420-3x=170 3(x+5)=18 40-8x=5 打了好久的,不采纳也要记得点赞哦!

(1)11X=19-8(2)5X+9=72(3)6Q+50=90(4)2W+92=94(5)1/3E-42=60-9(6)2(R+8)=71(7)1/3(T+3)=18(8)7(Y-74)=96+Y(9)10U-50=60(10)6I-9=12(11)4P-2P=70-9P(12)6A-A=50(13)2S=10-5S+6S(14)6D-D=90(15)1/3F-9=74(16)8G-9=41+5G(17)5H-4=15(18)6J-9+6-4+3=11(19)K-5=88(20)2L+9-5+5+5=100 还要不?

(1)2x+8=162x=16-8x=8÷2x=4(2)x÷5=10x=5*10x=50(3)x+7x=88x=8x=8÷8x=1(4)9x-3x= (7)8x-8=6x8x-6x=82x=8x=8÷2x=4(8)40÷5x=205x=40÷20x=2÷5x=0.4(9)2x-6=122x=6+

(2)x/5=10 (3)x+7x=8 (4)9x-3x=6 (5)6x-8=4 (6)5x+x=9 (7)x-8=6x (8)4/5x=20 (9)2x-6=12 (10)7x+7=14 (11)6x-6=0 (12)5x+6=11 (13)2x-8=10 (14)1/2x-8=4 (15)x-5/6=7 (16)3x+7=28 (17)3x-7=26 (18)9x-x=16 (19)24x+x=50 (20)6/7x-8=4 (30)3x-8=30 (31)6

8a-3a=15 11x+7x=36 4y-9=y x-13=13 x/26=2 y/12=8 17-y=10 6t=84 3 2+t=68 13x-4x=81 5y-3y=24 6x-8=40 5n-3n=16.8 3t+2t=170 28+x=50 20x+20=140 85+65x=199 4x+x=

(1) 2x+2=5x-1 (x=1) (2) 5x+40=10x-5 (x=9) (3) 3x+5=5x-7 (x=6) (4) 2x-60=x+66 (x=126) (5) 3x+6=5x-63 (x=23) (6) 2x-25=x+31 (x=56) (7) 7x+12=8x+5 (x=7) (8) 9x-7=7x+9 (x=8) (9) 5x+8=7x-90 (x=49) (10)2x+8=3x-51 (x=59) (11)3x-5=2x+12 (x=17) (12)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.snrg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com